Caravan onderhoud...verzekerings eisen

bovag lid

truma
Service Point

 

Service Partner


 

 

 

 

Het adres voor goed onderhoud aan uw caravan.

Klik op het logo voor meer info


Verzekerings eisen


Wist u dat de meeste verzekeringsmaatschapijen eisen dat u regulier onderhoud doet, dit
staat omschreven in de voorwaarden hoofdstuk uitsluiting bijvoorbeeld:


Delta Lloyd artikel 12.4;
Door onvoldoende onderhoud en/of zorg.
Van onvoldoende onderhoud is ondermeer sprake als onderstel, opbouw, gas- en electrische installatie
niet deugdelijk zijn onderhouden.
Deze uitsluiting is niet van toepassing als u aantoont dat de caravan niet langer dan 2 jaar geleden een
onderhoudsbeurt heeft gehad door een BOVAG- of FOCWA-caravanbedrijf.

IAK artikel 3.2:
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
Ontstaan tengevolge van onvoldoende onderhoud en/ of onvoldoende zorg.
Van onvoldoende onderhoud is onder meer sprake indien blijkkt dat de caravan in technisch opzicht
niet in goede staat verkeert en verzekerde heeft nagelaten zorg te (laten) dragen voor tijdig en
effectief deskundig onderhoud van:
Het complete onderstel, de gasinstallatie, de electrische bedrading, de aan- en afvoerleidingen voor water
en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen, afdichtmateriaal, de dakbedekking.
De uitsluiting "onvoldoende onderhoud" is niet van toepassing indien verzekerde aantoont, dat de caravan
niet langer dan 2 jaar geleden een servicebeurt heeft gehad.

Unive hoofdstuk 2 artikel 6:
Schade door onvoldoende onderhoud van uw caravan is niet verzekerd.
Uw caravan is voldoende onderhouden als deze binnen 2 jaar voor de schade een
deskundige onderhoudsbeurt heeft gehad.
Dit kunt u bewijzen met een nota.

London artikel 5.a:
Onvoldoende onderhoud:
Van onvoldoende onderhoud is onder meer sprake indien het onderstel, de opbouw, de gas- en de
electrische installaties niet deugelijk zijn onderhouden.
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien verzekerde aantoont dat de caravan niet langer dan
2 jaargeleden een volledige onderhoudsbeurt door een erkend caravanreparatiebedrijf heeft gehad.
Bij onvoldoende onderhoud is in ieder geval sprake door uitdroging en/ of verwering van
afdichtingsmateriaal, kitnaden,banden, rubber slangen en dakbedekking.

Ohra artikel 12.4:
Door onvoldoende onderhoud en/ of zorg.
Vanonvoldoende onderhoud is onder meer sprake als het onderstel, opbouw, gas- en electrische instalatie
niet deugdelijk zijn onderhouden.
Deze uitsluiting is niet van toepassing als u aantoont dat de caravan niet langer dan 2 jaar geleden
en onderhoudsbeurt heeft gehad door een BOVAG- of FOCWA-caravanbedrijf.

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden van verzekerings voorwaarden, kijk bij uw verzekering naar
de voorwaarden zodat u later niet verrast word met deze voorwaarden en de schade niet vergoed krijgt
omdat u geen onderhoud heeft laten doen.

focwa-lid

focwa-pack-keuring

Service PointService point     
 
kies-voor-zekerheid
 
 
Van den Heuvel Caravantechniek - Loon 34 - 5757 AC Liessel - T. 0493 342722 - F. 0493 343433 - info@caravantechniek.nl